Lenka Meidlová

Lenka Meidlová

Zde může být text o autorovi

Vítáme Vás na našich stránkách

O nutnosti založení sboru dobrovolných hasičů v Polici se začalo v naší obci uvažovat již v roce 1896, k čemuž došlo až teprve v polovině roku 1897. Při této příležitosti byl také složen hasičký slib, kterým dědové a otcové byli přijímáni do hasičského sboru:

SLIBUJEME při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím,že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

SLIBUJEME, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

SLIBUJEME, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

TAK SLIBUJEME!

 

Do nově založeného sboru dobrovolných hasičů se přihlásilo 27 občanů, kdy tehdejší starosta obce Jan Krpoun s řídícím učitelem Josefem Karpíškem svolali do Mácova hostince veřejnou schůzi. Na této schůzi dědové a otcové dřívější a nynější generace se vzácným pochopením a nadšením založili spolek, kterým měl dalekosáhlý význam nejen na poli požární ochrany, ale i ve společenském a kulturním životě naší obce a jejího okolí.

Ještě v roce 1897 sbor zakoupil od firmy Smékal, Čechy u Prostějova ruční stříkačku s patřičnou výzbrojí za 1300 zlatých. V roce 1898 se vystavěla hasičská zbrojnice zvaná ,,KOLNA". Financování sboru, výstroje a výzbroje bylo hrazeno s prostředků obce, s darů občanů a pořádání divadelních představení, tanečních zábav a dalších kulturních akcí.

V roce 1922 byl starobylý zvonek umístěn v hasičské zbrojnici tkzv.,,KOLNĚ". Dříve tento zvonek byl umístěn v horní části obce ( před Latnerovými ). Ráno se zvonívalo poledne, večer klekání a v době požárů se zvonilo ,, na poplach ".

Později byla zakoupena čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím, která byla v roce 1935 prodána do Zblovic. Celá ta léta se jezdívalo hasit do širokého okolí, jak lesních požárů, tak rodinných a zemědělských usedlostí. V polovině roku 1935 byla zakoupena motorová stříkačka ,, PPS 16 " od firmy Chotěboř Brno za 22.000,-Kč. Výzbroj a hadice za 14.500,-Kč. Vzájemnou svépomocí občanů, sboru a obce byly tyto částky zaplaceny. Její kmotrou při světsení byla M.T.Vraždová. V této době měl i hasičský sbor ženy, které byly jako samaritánky i vycvičeny při hašení požárů.

V letech 1939-1945 v období bojů našeho lidu proti nacistickým vojákům, kdy bylo hasičstvo podřízeno okupačním úřadům, se příslušníci hasičských jednot nezpronevěrili svému poslání.Pomáhali svým lidem, kde jenom mohli a dělali jen to, co museli. Byli vydatnou oporou všech, kteří v neutěšených dobách našeho ujařmení potřebovali pomoci a o mnohých akcích či zásazích se ještě do dněšních dnů veřejnost ani nedověděla. V době naší okupace členové našeho sboru museli držet hlídky a okupační úřady kontrolovaly plnění přísných nařízení. Několik členů sboru bylo zastoupeno v různých funkcích v ŽUPÁCH v Jemnici, Mor. Budějovicích, Jihlavě a na jiných místech.

Po osvobození postupem dalších let činnost sboru opět započala pro veřejnost různými vystoupeními, přednáškami a účastí v různých soutěžích. V roce 1962 byla zbořena stará hasičská zbrojnice tzv. ,,KOLNA" na místě dnešního nákupního střediska.

V roce 1963 Národní výbor v Polici v čele s předsedou Miroslavem Bendem a hasičským sborem společně zajišťoval podmínky a finanční prostředky na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Návrh projektu vypracoval pan Josef Benda z Kostník.

V roce 1964 byla zahájena stavba nové dnešní hasičské zbrojnice. Stavba byla dokončena na jaře 1966 a 26.června 1966 při oslavách 70 letého výročí založení hasičského sboru byla zbrojnice slavnostně místním Národním výborem předána do užívání hasičského sboru. Pri této příležitosti se v Polici konala Okresní soutěž hasičských družstev z jednotlivých okrsků okresu Třebíč. Této soutěže se zúčastnilo 40 požárních družstev tj. 400 hasičů mužů a žen.

Do vybavení požárního sboru byla zakoupena starší Tatra 805. Koncem roku 1968 hasičský sbor převzal od okresní inspekce Třebíč novou motorovou stříkačku PPS 12 v ceně 22.000,-Kč. V roce 1971 za pomoci JZD se vybudoval železný sušák na hadice. V roce 1973 bylo utvořeno družstvo žáků pod vedením pana Antonína Bartoše, Pavla Kyprého, Miroslava Kašpara, které svými ukázkami reprezentovali hasičský sbor při soutěžích nebo výročích v Bačkovicích,, Malém Dešově, Rouchovanech, soustředění v táboře ve Zdravušce a na jiných místech v okrese. Činnost žáků ukončena v roce 1978. Před několika lety byla opět obnovena a nyní soutěží v rámci okrsku a obvodu s ostatními žákovskými družstvy z okolí.  

V roce 1981 se v Polici konala opět Okresní soutěž hasičských družstev. V roce 1986 byla Tatra 805 pro špatný technický stav vyřazena a nahrazena starší skříňovou Avií s vybavením, kterou hasičský sbor používá dodnes společně s novou .........

V roce 1996-1997 se na hasičské zbrojnici opravily venkovní omítky, okapové žlaby a byly provedeny nátěry dveří a oken. V roce 2002 bylo nainstalováno plynové vytápění v zasedací místnosti a místnost byla nově vymalována. 

Za dobu trvání hasičského sboru se zde vystřídalo spoustu členů i funkcionářů, kteří se zasloužili o činnost sboru. Někteří již nejsou mezi námi, ale vzpomínky zůstanou. Z dostupných písemných materiálů, činnost hasičských sborů zastupovali tito starostové:

1898 - Antonín Coufal

1923 - Lambert Svoboda

1932 - 1946 - Alois Kasal

1947 - 1974 - Karel Kříž

1974 - 1983 - Josef Smetana

1983 - 1986 - Karel Máca

1986 - Zdeněk Mertl

2006 - doposud - Jaroslav Šaroun

 

 

 

 

Na požární útok potřebujeme:

Veškěré záznamy, články a fotky, které zde na stránkách naleznete, je zakázáno bez souhlasu administrátorky kopírovat a šířit. Kontakt na administrátorku: Meidlova.L@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one